Ceny infratopení

Pro základní orientační výpočet lze použít tyto hodnoty:

Pořizovací náklady

Počítáme 1000 Kč/m2 vytápěné plochy
(80 m2 vytápěné plochy = pořizovací náklady cca 80 000 Kč vč. DPH)

Provozní náklady

Počítáme 16 - 18 W/m3 vytápěného prostoru
(80 m2 vytápěné plochy x výška stropu 2,5m = 200 m3 x 16W = 3200 W =
= 3,2 kW = potřebný energetický příkon)

3,2kW x 10 hodin/den x 180 dní/rok = 5760 kWh/rok = spotřeba el. energie
na vytápění při ceně 2,4 Kč/kWh = 11520 Kč/rok = roční náklady na vytápění *
* pořizovací náklady se rozumí včetně dopravy a konzultací
* provozní náklady se rozumí bez paušálních poplatků rozvodných závodů
* rozumí se při dimenzování na běžné úsporné hodnoty

Platební podmínky

Úhrada zálohy, při objednání proti daňovému dokladu na základě zpracovaného návrhu, na účet prodejce.

Dodací podmínky

Nejpozději do 30ti dnů od připsání úhrady (zálohy) na účet prodejce.

Ceník

Pokud nám zašlete komletní předběznou objednávku zpracujeme Vám orientační návrh včetně cen.