Instalace infratopení

Technické údaje potřebné pro instalaci

zdroj energie: střídavý proud 230 V, 50 Hz
příkon běžně užívaných topných těles: 150 - 900 W
teplota povrchu tělesa cca 90°C
Těleso musí být instalováno mimo dosah z vany, sprchy či bazénu.
krytí dle ČSN IP 20
V případě instalace odbornou firmou je nutné použít podle VDE 0100 díl 701, díl 702 a díl 703.
Při instalaci ve veřejně přístupných prostorách (např. šatny) je nutno dodržet normu VDE 0108.
Vždy musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače nebo termostatu.
V případě přímého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.
Doporučená minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části i na bocích činí 50 cm a v horní části 10 cm.
Montáž tělesa provádějte jen pomocí dodaných úchytů (hmoždinek), povrch panelu od stěny vzdálen cca 6cm.

Upozornění pro instalaci:

Topná tělesa je nutno instalovat a umístnit tak, aby bylo umožněno volné záření do prostoru (nezakrývat, neinstalovat za nábytek a jiné překážky).
Montáž na strop je možná při dodržení příslušných instalačních postupů
Regulace je prováděna externě v rámci provedené elektroinstalace nejlépe pokojovými termostaty
Topná tělesa v provozu nikdy nezavěšovat volně!!!
Prvky infratopení patří do kategorie přímotopů, pro které je doporučená (není nutná) přímotopná sazba od rozvodných závodů. Nejčastěji D45 tzn.: 20 hod/den NT (nízký tarif). O její přidělení musí klient požádat na příslušném středisku rozvodných závodů (ČEZ).

Příklady doporučených teplot v místnostech dle ČSN

Touto teplotou se rozumí teplota vzduchu měřená teploměrem ve výšce 1,2 m nad úrovní podlahy při klasickém způsobu vytáění pomocí ohřevu vzduchu v místnosti.
Typ vytápěné místnosti Teplota (°C)
kuchyň 20
koupelna 24
obývací pokkoj 20
dětský pokoj 20
ložnice 18
pracovna 20
vyápěné vedlejší místnosti 15