Princip činnosti panelů HYBRID poslední novinka v systémech sálavých panelů

Klíčem k úspěchu je využítí maximální otopné plochy s minimálním příkonem při využití 3 základních podmínek pro efektivní otop a zvýšený podíl konvekční složky.
  • Sálání tepla - přední stěna na bázi infračerveného sálání, obdobně jako
    sluneční tepelné sálání podíl této složky je 60%
  • Proudění - konvekční ohřev vzduchu zadní stěnou panelu 40%
  • Akumulace tepla – doplňuje rovnoměrnost otopu při přechodném
    odpojení prvku od el. energie
Nicméně je třeba dodržovat některé zásady, které jsou dány podmínkami pro přenos tepla, jako je hlavně umístění panelu.

Princip činnosti standardních sálavých panelů, kde převažuje značně sálavá složka

Pocit tepelné pohody je subjektivně vyvážený stav mezi teplotou vzduchu, teplotou okolí (stěny místnosti, zařízení, nábytek) a teplotou lidského těla. Je zřejmé, že k tomu, aby vám bylo příjemně, nemusíte mít nutně teplý vzduch (v zimě vám na sluníčku bude příjemně i když bude teplota vzduchu u bodu mrazu)! Červené, upocené tváře, záda i jiné části těla, sucho v krku, pálení očí, náchylnost k nastydnutí, snížení imunity, ukládání tuku i náchylnost k lenosti a plísně na stěnách ze zkondenzované vlhkosti - jsou průvodními znaky systémů používajících k ohřevu teplý vzduch. Infračervené topné systémy (ITS, IHS) neohřívají vzduch (prochází téměř netečně a neomezeně) a přímo, zrovna tak jako Slunce ohřívají okolí (příp. Zemi) a až následně je od takto ohřátého okolí ohříván vzduch, takže jeho teplota je vždy nižší než teplota okolí. ITS typu REDWELL jsou ve své podstatě kachlová kamna v desce jen s tím rozdílem, že místo dřeva je jako zdroj tepla používán uhlíkový vodič a místo kachlů směs z drceného přírodního kamene.
           

Vznik

V roce 1967 přišel jako první Dr. Tadishi Ishikawa z Japonska s modelem infračervené tepelné kabiny. Tento systém byl zprvu používán jen pro lékařské účely. V roce 1981 začala být infračervená tepelná kabina všeobecně aplikována. Od té doby je užívána jak v privátních sférách, tak různými specialisty - lékaři a terapeuty na klinikách jako podpůrný prostředek při nejrůznějších léčebných metodách, v lázních apod. V neposlední řadě jsou infračerveným topným systémem osazovány inkubátory pro novorozence.

Co je předností ohřevu pomocí infračerveného záření?

Energie přenášená pomocí infračerveného záření je forma topné energie, která v protikladu k jiným energetickým formám nevyužívá jako transportní médium tepla okolní vzduch. Díky této vlastnosti infračervené záření ohřívá z více než 80% přímo okolní tělesa a pouze z méně než 20% okolní vzduch. Největší výhoda této metody však spočívá v pronikání tepelných paprsků do hloubky lidského těla, případně do jiných pevných těles. Důsledkem tohoto pronikání tepla do lidského organismu a okolních ploch je příjemný pocit tepla u osob, nacházejících se v takto vytápěných místnostech. Stimulace lidského těla infračervenými paprsky má blahodárné účinky na lidský organismus.
Nejpřirozenějším přírodním zdrojem infračerveného tepelného záření je Slunce. Sluneční paprsky se skládají z infračerveného a ultrafialového (UV) záření. Infračervené sluneční světlo se nachází přibližně uprostřed frekvenčního spektra. Frekvence tohoto záření se pohybuje mezi 0,76µm - 1000µm. Klinická pozorování prokázala, že z různých frekvencí infračerveného záření mají právě dlouhovlnné infračervené paprsky v rozmezí frekvencí 5,6µm - 15µm nejlepší terapeutický vliv na lidský organismus.

Bezpečnost

Infračervené záření je obdobné tomu, které produkuje samo lidské tělo. Ve své podstatě je podobné slunečnímu záření bez škodlivých UV paprsků a bez frekvencí viditelného světla. Infračervené záření může vznikat z nekovových prvků. Tato forma energie přímo ohřívá okolní předměty sdílením tepla, přičemž nevyužívá pro jeho přenos okolní vzduch.

Působení

Infračervené záření obsahuje podstatnou část sluneční energie. Z biologie a klinických pozorování víme, že tato energie je selektivně vstřebávána různými orgány a ústrojími. Infračervená energie přitom mimořádně pozitivně ovlivňuje celou řadu hojivých procesů. Obrovskou předností působení infračervených paprsků je, že pocení je díky vnitřní stimulaci těla (tj. zejména svalů a orgánů) aktivním, takže dochází k vyměšování nežádoucích látek z organismu. Příčinou je pronikání infračerveného tepla až 4 cm pod pokožku.
Teplo přitom není uchováváno jako pod pokrývkou, ale svaly a tělesné orgány se díky infračerveným paprskům, pronikajícím do těla, stimulují. Tento děj je při zvýšení teploty v místnosti provázen intenzivním pocením. Vnitřní zvýšení tělesné teploty je důsledkem přímé stimulace svalů a orgánů a vede ke zvýšení prokrvení svalstva a urychlení krevního oběhu. Současně se z těla odbourává tuk a některé odpadní látky (těžké kovy, jedovaté látky aj.). Odcházejí z těla spolu s potem. Pocení za účasti infračerveného světelného záření má zejména pozitivní vliv zejména na vylučování těžkých kovů z těla.
Pot byl zkoumán při zavádění infračervených saun, nazývaných též infračervenými kabinami. Analýzy prokázaly, že objem potu, vyprodukovaný v infračervené oteplovací kabině (v níž je dosahováno obdobných účinků jako u sauny klasické) sestává z asi 80% vody, zatímco dalších 20% představují různé látky jako tuky, cholesterol a v neposlední řadě toxické látky (kadmium, nikl, olovo, chlor aj.). Tyto látky se normálně usazují v ledvinách. Hromaděním tukových buněk pod kůží zase dochází k celulitidě. Pobyt v infračervené kabince také vede k velké spotřebě kalorii (až 600 kalorií za jedno sezení!), podporuje odbourávání tukových tkání a zejména napomáhá detoxikaci organismu.
infratopení spektrum