Výhody vytápění infratopení

Energie je bez použití přenosného média předávána tam, kde ji právě potřebujeme
Snadná regulace, registrace spotřeby a dosažitelnost zdroje energie
Souběžné, zanedbatelné náklady na instalaci
Vysoká životnost, prakticky nezničitelné
Minimální rozvrstvení vzduchu v prostorech s vysokým stropem
Zdravé, čisté, komfortní, hygienické, tiché, příjemné
Úspory za komín, uhelnu, popelnici, kotelnu, kominíka, servisní techniku, dřevník, vodu, paušál za plynoměr, výkop přívodu plynu, permanentní opravy a údržbu v průběhu budoucího provozu
Flexibilita montáže a demontáže (umístění, stěhování, změna designu)
Nehrozí nebezpečí zamrznutí, požáru, kapající či prasklé vody, výbuchu plynu, úniku plynu a chladiva
Nehrozí vznik plísní z vlhkosti (i dřevomorky), kondenzace vodních par
Likvidace mikroflóry a mikrofauny vzniklých z vlhkosti
 

Porovnání nákladů systémů vztápění pro RD

10 krát proč REDWELL

10 krát proč R E D W E L L ???
  REDWELL     PLYN     PP *     TČ *  
1. POŘIZOVACÍ NÁKLADY
(komín, doprava a instalace, seřízení, oživení)
70-100% 100% 70-130% 300%
2. PROVOZNÍ NÁKLADY
(palivo a jeho zajištění, skladování a manipulace,
obsluha, opravy, likvidace odpadu, revize)
30-35% 100% 90% 33%
3. PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST
(dodržení stanovenách hodnot, životnost)
100% ? ? ?
4. DESIGN +++ ? ? ?
5. EKOLOGIE
(vliv na životní prostředí)
100% ? ? ?
6. OCHRANA LIDSKÉHO ZDRAVÍ
(lékařsky doporuřeno)
100% ++ ? ? ?
7. ŽIVOTNÍ STYL, TEPELNÁ POHODA
(dodržení stanovenách hodnot, životnost)
+++ ? ? +
8. PROSTOROVÁ NÁROČNOST
(úspora prostor kotelny, uhelny)
0 ? ? ?
9. BEZPEČNOST PROVOZU A OBSLUHY
(voda, požár, výbuch)
100% ? ? ?
10. OSTATNÍ PRO
(nepodporuje výření prachu, vysušuje a ničí plísně,
nezamrzá, neomezená životnost, léčí, omezuje celulitidu)
+++ ? ? ?
* TČ = tepelné čerpadlo (země - voda); PP = kotel na pevná paliva