Vysoušení staveb pomocí infračervených topných panelů

Základní podmínkou nasálání stavebních materiálů, a tím i podmínkou jejich ohřátí, je jejich maximální míra vlhkosti (dle ČSN 73 0610)! Vlhké či mokré zdivo či jiný materiál, se musí nejdříve vysušit, aby mohl "topit". Proto je zcela normální, že v počátku vytápění je vlhká zeď či jiný materiál nejdříve vysušován. Teplota vzduchu v místnosti nestoupá, dochází pouze k vysušování stavby, a to někdy až po dobu několika týdnů nepřetržitého provozu od počátku vytápění - zvlášť u nových "syrových" staveb či starých domů! Teprve po snížení vlhkosti v materiálech stavby začíná teplota vzduchu v místnostech stoupat, což je důkaz dosažení hranice suchosti a začátku správné funkce systému infračerveného vytápění.
Princip vysoušení pomocí infračervených topných panelů je založen na rozkmitání molekul ve hmotě stavebních materiálů, kde jejich zvýšením pohybu (a zvýšením tření) dochází ke vzniku tepla. Tím dochází ke vzniku vodní páry a současně i tlaku,který vytlačí vodní páru - molekuly vody na volnou (vzdušnou) stranu zdiva. Rozkmitání molekul hmoty je primárním dějem v procesu vysoušení zdiva. Dochází k němu pouze na povrchu jako u teplovzdušného vysoušení, ale tlak vodních par vzniká a vyvíjí se od středu hmoty zdiva.
Výše uvedené platí ale pouze tehdy, je-li odstraněn primární zdroj vlhkosti ve zdivu.
Pro ilustraci: cihlová zeď, vlhká od prasklého vodovodního potrubí tloušťky 1 m a délky 4 m, vlhká do hloubky 25 cm a do výšky 150 cm, byla v letním období vysušena panelem o příkonu 350W při nepřetržitého provozu během cca 150 hod.!!!

Likvidace plísní pomocí infračervených topných panelů.

Z principu vysoušení stavebních materiálů (popsaného v předchozí části) je zřejmé, že při působení tepelného sálání vytvořeného infračervenými topnými systémy, dochází zároveň k vysoušení, a tím i k likvidaci veškerých plísní a ostatních mikroorganismů nejen na povrchu stavby jako u horkovzdušného sušení, ale i uvnitř materiálů, aniž by bylo nutné jakkoliv narušit materiál, interiér či konstrukci stavby. To se samozřejmě velmi citelně projeví v nákladech na sušení či likvidaci těchto organismů.
Pro ilustraci: Černá plíseň z vlhkých par (roh stropu v kuchyni) byla přímo vystavena sálání infračerveného topného systému - panelu o příkonu 900 W. Pláseň byla zlikvidována během dvbou hodin. (po vysušení nutno setřít čistým hadrem).